Camp seminar for coaches – Kazakhstan

    Kamp - seminar za trenere - Kazahstan

    14-16.10.2022

    održan je prvi kamp seminar u Kazakhstanu za trenere i majstore. Seminar je nosio ime "Kamp realnog aikidoa". Cilj kampa, bio je opširnije upoznavanje sa tehnikama naše veštine. Tehnike su bile isključivo namnjene majstorima, i trenerima. Na kraju ovog događaja, održano je polaganje za trenere i majstore. Veliku zahvalnost dugujemo majstoru Artem Zakharenko, koji je bio glavni inicijator ovakvog specifično događaja.

    BACK TO TOP
    sr_RS