Seminar u Azerbejdžanu - Baku

    Seminar u Azerbejdžanu - Baku

    28.05.2022

    bio je rezervisan za jedan od najposećenijih seminara, a to je seminar u Azerbejdžanu - Baku. Seminar je tradicionalno organizovao masjtor i osnivač Azerbedžanske federacije Fariz Abdullayev. Uz odličnu organizaciju seminara, održano je polaganje svih uzrasnih kategorija.

    BACK TO TOP
    sr_RS